Documenten die bewaard zijn gebleven

(Klik op "-> bladeren ..." onder de afbeelding om een selectie van enkele bladzijden uit het document te bekijken.)

een kasboek, 1874 - 1883.

-> bladeren ...

Het kasboek bevat de uitgaven en inkomsten die de kapitein voor de rederij maakte. Doorgaans werd op de dag vóór het vertrek uit een haven de kas opgemaakt.
Aan de uitgavenkant staat gespecificeerd wat er aan verschillende levensmiddelen werd uitgegeven; fooien aan loods, sjouwerlieden, ambtenaren; sleeploon, consulaatsrechten, enzovoort. Een steeds terugkerende post is "het bezorgen der brief" te Elseneur (de zeebrief die Nederlandse schepen vrijstelling van tolgelden gaf in de Sont).
een strafregister, 1887 - 1899.

-> bladeren ...

In het strafregister werden disciplinaire straffen genoteerd die de kapitein aan zijn bemanning oplegde. Elk schip was verplicht zo'n register aan boord te hebben en bij te houden. Na een reis (na elke reis??) werd het register afgestempeld door de waterschout (in de thuishaven), soms ook door de consul of door de kantonrechter.
een scheepsjournaal, mei 1894 - april 1896

-> bladeren ...

Dit journaal bevat 4 reizen: 1) naar Georgetown en Trinidad, 2) naar Barbados en Trinidad, 3) naar St Petersburg en Narva, en 4) weer naar Barbados en Trinidad. Deze laatste is de reis waarop Cornelis de Groot, oudste zoon van de kapitein, overboord sloeg en verdronk.
een scheepsjournaal, januari 1899 - april 1900

-> bladeren ...

Dit journaal bevat twee reizen naar Trinidad om asfalt te halen, en een reis naar de Oostzee voor een lading hout. Het eindigt met de reis naar Trinidad waarop Jan de Groot's tweede zoon, die als scheepsjongen was aangemonsterd, door ziekte overleed.