De laatste reis van kapitein De Groot

Begin december 1899 lag de "Zeenymph" in de haven van Rotterdam klaar voor een reis in ballast naar Trinidad, om daar een lading asphalt voor Rotterdam te laden.
Dit zou de laatste reis van kapitein De Groot worden, en zijn zoon P. de Groot zou op deze reis overlijden.
Het havenjournaal begint op 9 december als volgt: "nadat de stuurlieden en eenige van de manschappen aan boord waren gekomen, begonnen wij den 2 december ballast in te nemen."

Rotterdam - Trinidad vv. Geel: heenreis (39 dagen); groen: terugreis (43 dagen). Stippen geven de dagelijkse positie aan.

Hieronder een samenvatting van het scheepsjournaal (dat onderverdeeld is in havenjournaals en zeejournaals); letterlijke citaten cursief.

Havenjournaal Rotterdam

Zeejournaal Rotterdam - Trinidad

de bemanning

Bemanning van de Zeenymph, kapitein De Groot zittend.

Havenjournaal Golf van Paria, Trinidad

pekmeren

Leden van de bemanning van de Zeenymph bij de pekmeren op Trinidad.

Zeejournaal Trinidad - Rotterdam

 
 
Het havenjournaal dat hier zou moeten volgen, ontbreekt in het scheepsjournaal. Misschien ontbreken er bladzijden, misschien is het nooit meer geschreven.
Na deze reis is kapitein De Groot aan wal gebleven, en heeft rederij Van de Wetering het schip verkocht.